Biomedica

Kirurgija

Kao opće pravilo, postupak se smatra kirurškim ako obuhvaća rezanje tkiva bolesnika ili zatvaranje ranije rane.

Ostali postupci koji nužno ne ulaze u ovu rubriku, poput angioplastike ili  endoskopije, mogu se smatrati kirurškim zahvatom ako obuhvaćaju "uobičajeni" kirurški postupak ili okružje, poput primjene sterilnog okruženja, anestezije, antiseptičkih uvjeta, tipičnih kirurških instrumenata, kao i šivanje ili zatvaranje spojnicama.

Koncentriramo se na sve vrste kirurških zahvata, uključujući minimalno invazivne metode. 

Među našim proizvodima nalaze se:

  • 3D vizualizacijski sustavi
  • vakuumska terapija rane
  • kirurški instrumenti
  • osobne kirurške lampe
  • periferni vaskularni ili AV graft
  • vaskularne spojnice
  • hemostatski uređaji
  • ljepilo