Biomedica

Nefrologija

Nefrologija se odnosi na dijagnostiku i liječenje bolesti bubrega, uključujući poremećaje elektrolita i hipertenziju, kao i njegu bolesnika kojima je potrebna terapija zamjene bubrega, uključujući i bolesnike na dijalizi i bolesnike nakon transplantacije bubrega.

Mnoge bolesti bubrega su sistemski poremećaji, koji nisu ograničeni na sam organ i mogu zahtijevati posebno liječenje. Među primjerima su stečene bolesti poput sistemskog vaskulitisa (npr. vaskulitis povezan s ANCA - antineutrofilnim citoplazmatskim protutijelima) i autoimune bolesti (npr. lupus), kao i urođene ili genetske bolesti, poput policistične bolesti bubrega.
 
Bolesnici se specijalistima nefrologije upućuju iz raznih razloga, poput akutnog zatajenja bubrega, kronične bolesti bubrega, hematurije, proteinurije, bubrežnih kamenaca, hipertenzije i poremećaja kiselosti/lužnatosti ili elektrolita.

Možemo vam ponuditi potpuni asortiman za dijalizu:

  • uređaji za dijalizu
  • obrada vode (osmoza)
  • filtri
  • BI punjenja
  • tekuće otopine
  • cijevi
  • igle
  • kateteri
  • pribor