Biomedica

Intervencijska kardiologija i radiologija

Intervencijska kardiologija je grana kardiologije koja se bavi izričito kateterskim liječenjem strukturnih bolesti srca.

Veliki broj postupaka na srcu može se provoditi kateterizacijom. To obično obuhvaća umetanje ovojnice u femoralnu arteriju (ali u praksi bilo koju veću perifernu arteriju ili venu) i uvođenje kanile u srce pod rendgenskom vizualizacijom (najčešće fluoroskopijom). Za uvođenje kanile može se upotrijebiti i radijalna arterija.

Intervencijska radiologija (skraćeno IR ili VIR za vaskularnu i intervencijsku radiologiju, koja se naziva i kirurškom radiologijom) je medicinska pod-specijalnost radiologije, u kojoj se primjenom minimalno invazivnih postupaka vođenih slikom dijagnosticiraju i liječe bolesti gotovo svih organskih sustava.

Koncept koji stoji iza intervencijske radiologije je dijagnosticiranje i liječenje bolesnika primjenom najmanje invazivnih trenutačno dostupnih metoda u cilju svođenja rizika za bolesnika na minimum i poboljšanja zdravstvenih ishoda.

Za angioplastiku i druge postupke možemo ponuditi izvanredan asortiman balona i stentova, pribor, kao i terapiju koncentratom autolognih matičnih stanica