Biomedica

Higijena

Medicinska higijena odnosi se na higijensku praksu vezanu uz primjenu lijeka i medicinsku njegu, kojom se bolest i njezino širenje sprječava ili svodi na najmanju moguću mjeru.
 
Medicinska higijena obuhvaća:

  • izolaciju ili karantenu zaraženih osoba ili materijala radi sprječavanja širenja infekcije
  • sterilizaciju instrumenata koji se upotrebljavaju u kirurškim postupcima
  • upotrebu zaštitne odjeće i barijera, poput maski, zaštitnih odjela, kapa, naočala i rukavica
  • pravilno previjanje i obradu rana
  • sigurno odlaganje medicinskog otpada
  • dezinfekciju predmeta za višekratnu upotrebu (npr. posteljine, podložaka, uniformi)
  • kirurško pranje ruku, posebno u kirurškoj sali.

Osim toga, isporučujemo proizvode za beskontaktnu dezinfekciju ruku, antimikrobne zavoje, pranje bez vode, praćenje higijene s ATP testom i praćenje sredstava za sanitizaciju i deterdženata.