Biomedica

Molekularna dijagnostika

Napredna molekularna i stanična biologija pružaju uvid u mehanizam djelovanja bolesti na molekularnoj i genetskoj razini, što se sada može prenijeti u dijagnostičke, prognostičke i terapijske primjene u modernoj zdravstvenoj zaštiti.

Točna, pouzdana i brza dijagnostika poboljšava zdravstvenu zaštitu bolesnika i skraćuje boravak u bolnici, te smanjuju troškove zdravstvene zaštite. Ti ciljevi su u središtu svakog sustava zdravstvene zaštite.

U suradnji s našim partnerima nudimo visokokvalitetne proizvode koji utječu na rad gotovo svih bolničkih odjela.