Biomedica

Srčani markeri

Kardiovaskularne bolesti i angiogeneza

Biomedica Immunoassays pruža međunarodno priznate visokokvalitetne ELISA pretrage za klinička istraživanja u području kardiovakularnih bolesti i angiogeneze, koje obuhvaćaju natriuretske peptide (NT-proANP, BNP Fragment i NT-proCNP), endoteline (Big- i ET1), i endostatin.

U svim Biomedica kompletima upotrebljavaju se kalibratori na bazi ljudskog seruma, a validirani su za primjenu u kliničkim istraživanjima/ispitivanjima.