Biomedica

Gastroenterologija

Pružamo inovativne proizvode i analitičke sustave za rano otkrivanje i prevenciju bolesti gastrointestinalnog sustava, poput GastroPanel® pretraga na bazi uzorka krvi za dijagnostiku želučanih bolesti i s tim povezanih rizika, FilmArray GI Panel za ispitivanje opsežnog panela uobičajenih gastrointestinalnih (GI) patogena koji uzrokuju proljev, Xpert C.difficile testa za otkrivanje toksigenih sojeva na molekularnoj razini i diferencijaciju potencijalno hipervirulentnih binarnih toksin-pozitivnih sojeva poput soja 027/NAP1 i brojnih drugih pretraga za gastroenterološke primjene.