Biomedica

Endokrinologija

Zaštita reproduktivnog zdravlja i endokrinologija

Naša je vizija osigurati nove i inovativne markere u izabranom području bolesti. Proizvodi naših partnera DiaSorin, Novatec i Mercodia omogućavaju neophodan most u kontinuumu biomedicinskog ispitivanja.

Proizvodi su primjereni za temeljna istraživanja, klinička istraživanja, kao i dijagnostičke pretrage.