Biomedica

Mikrobiologija

Biomedica nudi mikrobiološke pretrage i reagense za dijagnostiku:

  • mediji
  • sustavi pretraga za identifikaciju i rezistentnost