Biomedica

Laboratorijska oprema za veterinarsku dijagnostiku

Široki portfelj laboratorijske opreme (ELISA čitači, ispirači, molekularni dijagnostički sustavi, sustav Mikronaut) za veterinarsku analitiku