Biomedica

Vino / pivo / napitci

U proizvodnji vina, upotrebljavaju se kasein i albumin iz jaja za bistrenje bijelih i rose vina, ali ponekad su u upotrebi i u crnim vinima.

Europskom uredbom 1266/2010 (EZ) utvrđeno je da sva vina stavljena u promet u Europskoj uniji ili deklarirana nakon 30. lipnja 2012. moraju ispunjavati pravila deklariranja.