Biomedica

Rezidue / GMO / mikotoksini

ELISA i PCR, kao i kvalitativne i kvantitativne brze pretrage za analitiku rezidua – poput alergena, antibiotika, hormona, lijekova, mikotoksina i genetski modificiranih organizama (GMO).