Biomedica

Kontrola kvalitete

Programi testiranja uspješnosti za mikrobiologiju i prehrambenu kemiju, referentni materijali za ispitivanje rezidua i sustavi pretraga za kontrolu ulazne i izlazne robe na rezidue i patogene.