Biomedica

Biljni patogeni

Dijagnostika za biljne patogene za otkrivanje prisutnosti bakterija, virusa, gljivica i viroida primjenom ELISA, IF, PCR i multipleks tehnologije (Luminex)