Biomedica

Higijena

HACCP ima značajnu ulogu za svakog proizvođača hrane i nužan je sustav upravljanja u osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane.

Mnoga nadležna tijela traže ili podržavaju ispunjavanje zahtjeva programa HACCP, uključujući i američku Agenciju za hranu i lijekove (FDA) i američko Ministarstvo poljoprivrede. 

Novi Zakon o modernizaciji osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane (FSMA) donosi stroge zahtjeve za dobavljače u prehrambenoj industriji radi osiguranja sukladnosti s HACCP načelima.