Biomedica

Plastični potrošni materijali

Proizvodi za rad s tekućinama od ključne su važnosti za istraživanje i dijagnostiku.

Biomedica nudi široki portfelj plastičnih potrošnih materijala za svaki laboratorij.