Biomedica

Sustav upravljanja podacima pacijenata

Sustav upravljanja podacima pacijenata (PDMS) omogućuje kontinuirano praćenje elektroničkih podataka za svakog pacijenta, uključujući pristup informacijama iz svakog odjela ustanove.

(Kopie 1)